Mobile Phone Programing

Mobile Phone Programing


Compilation
  • J2SE + J2ME WTK + 各機種SDK(API)


  • パソコン上でJavaアプリを開発するための最低限開発ツール。
    各機種SDK(API)は各機種に依存し、各事業者・メーカのサイトから入手


Last updated by 2006-05-16